W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu,  Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz PwC Polska pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XV jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

„Rok 2015: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”

     Przełom  2014 / 2015 będzie dla polskich producentów i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z dynamicznym procesem prywatyzacji, pakietem klimatycznym, ogólnoświatowym kryzysem jak i z wdrażaniem rządowej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r”. Przyjęta panelowa formuła kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz sposobów na ich finansowanie, a także perspektyw rozwoju alternatywnych źródeł energii.

     Do udziału w panelach tradycyjnie już zapraszamy kluczowe osoby znajwiększych spółek energetycznych w Polsce i najważniejszych organizacji branżowych. Podczas  Kongresu dla wszystkich uczestników oprócz interesujących spotkań merytorycznych zostanie przygotowanych wiele atrakcji i niespodzianek.

 dr Paweł Grzejszczak Piotr Łuba
 Krzysztof Karaś
Partner
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 Partner Zarządzający
PwC Polska
 Prezes
Europejskie Centrum Biznesu